Náms- og starfsráðgjöf

Jóhanna Einarsdóttir
johannae@sunnulaek.is
8:00 - 16:00 virka daga

Náms- og starfsráðgjafi Sunnulækjarskóla er Jóhanna Einarsdóttir.

Hlutverk námsráðgjafans er að standa vörð um velferð allra nemenda. Hann er trúnaðarmaður og talsmaður nemenda. Hann er bundinn þagnarskyldu um einkamál þeirra.

Námsráðgjafi býður upp á fræðslu í stærri og smærri hópum sem vinna að einstökum verkefnum, til dæmis vegna náms- og starfsvals, námstækni, sjálfsstyrkingu og samskiptavanda. Nemendur geta leitað til námsráðgjafa í frímínútum eða eftir skóla. Einnig geta þeir komið á kennslutíma en þurfa þá leyfi kennara. Foreldrar geta líka leitað til námsráðgjafa vegna barna sinna.

Meginmarkmið náms- og starfsráðgjafar er að:

 • Efla vitund einstaklinga um eigin hæfileika ,viðhorf og áhuga - þannig að þeir getið notið sín í námi og starfi.
 • Ráðgjöfinni er ætlað að auðvelda einstaklingum að átta sig á styrkleikum, færni og áhuga - til að auðvelda þeim að ákveða stefnu í námi og starfi.
 • Náms- og starfsráðgjöf á að vera allt í senn, fyrirbyggjandi, græðandi, fræðandi og þroskandi.
 • Hlutverk náms- og starfsráðgjafar snýr að velferð nemenda, ekki einungis með framtíðarðarplön þeirra í huga heldur einnig, líðan, stuðla að aukinni sjálfsþekkingu, uppbyggingu sjálfsmyndar og bættum samskiptum.

Námskeið í 5-10.bekk:

 • Brosandi ungmenni - vellíðan í átt að bættum samskiptum
 • Markmiðið með námskeiðinu snýr að velferð nemenda:
  • Stuðla að jákvæðum samskiptum
  • Styrkja sjálfsmyndina
  • Auka vellíðan og sjálfsþekkingu
 • Sterk sjálfsmynd og góð sjálfsþekking stuðlar vellíðan og getur bætt félagsleg samskipti
 • Námskeiðið Brosandi ungmenni byggir á:
  • Verkfærakistu KVAN - Höfundur: Vanda Sigurgeirsdóttir
  • Hugarfrelsi - Höfundar: Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir
  • Jákvæðri sálfræði
 • Á námskeiðinu er lögð áhersla á virðingu og traust – að vera góð manneskja
 • Nemendur meta líðan sína í upphafi og lok námskeiðs á hamingjukvarða í vinnubók
 • Námskeiðið er í 70 mínútur í senn í sex skipti.
  • Á hverju námskeiði eru 5-6 þátttakendur - kynjaskipt
  • Foreldrar/forráðamenn fá tölvupóst með upplýsingum eftir hverja kennslu-stund

Sjálfstyrkingarnámskeið

 • Markmiðið með sjálfstyrkingarnámskeiðinu er að efla einstaklinginn og auka vellíðan.
 • Sjálfstyrking er fólgin í því að þátttakendur læri betur á tilfinningar sínar og fái  þjálfun í því að tengja þær andlegri og líkamlegri líðan í  gegnum slökun.
 • Bestu forvarnir eru að læra á sjáfla/n sig tilfinningar og líðan til að geta brugðist rétt við aðstæðum og umhverfi.
 • Námskeiðið byggir á aðferðum:
  • Baujunnar (baujan.is) Höfundur: Guðbjörg Thóroddsen.
  • Hugarfrelsis (hugarfrelsi.is) Höfundar: Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir.
 • Námskeiðið er einu sinni í viku í sex vikur, tvær kennslustundir í senn.
  • Þátttakendur eru fjórir til fimm og er kynjaskipt í hópa.
  • Foreldrar/forráðamenn fá tölvupóst sendan með upplýsingum eftir hverja  kennslustund.